top banner

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych z działania 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Nazwa projektu: „Stworzenie wirtualnego centrum gier dla użytkowników smartfonów”

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 699.500,00zł

Dotacja przyznana na realizację projektu: 559.600,00zł

Otrzymane dofinansowanie umożliwiło nam realizację projektu, którego celem było stworzenie platformy z grami przeznaczonymi dla urządzeń mobilnych. Użytkownicy naszej aplikacji mogą korzystać przede wszystkim z gier MMO/MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Jest to bardzo popularny rodzaj gier, w których duża liczba graczy może grać ze sobą w wirtualnym świecie. W naszych grach gracz zwykle wciela się w jakaś postać i kieruje jej działaniami. W ramach projektu została stworzona platforma oraz dwie pierwsze gry. Każda z gier osadzona w innym klimacie i rozgrywana według innego scenariusza. Po zakończeniu projektu będą opracowywane i udostępniane kolejne gry. Dzięki temu każdy gracz będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło nam na stworzenie projektu znacznie bardziej rozbudowanego i ciekawszego niż początkowo planowaliśmy.

bottom banner